Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Medlov
Medlov

Historie a Současnost

První zpráva o Medlovu, obci ležící na silnici mezi Uničovem a Úsovem pochází z roku 1131. Tehdy byl Medlov, psaný Medli majetkem olomouckého katedrálního kostela. V pozdějších zmínkách se dovídáme, že král Lucemburský změnil obyvatelům Medlova povinnost roboty na placení poplatků, což svědčí o tom, že Medlov byl tehdy zeměpanské zboží a náležel k úsovskému panství. O starobylosti obce svědčí i pěkný, původně gotický kostel s mohutnou renesanční věží svatého Petra a Pavla, jehož 26,5 m vysoká renesanční věž, postavena v letech 1502-26 mistrem Wolfem Maslerem, je již viditelná z dalekého okolí. Roku 1343 král Jan zastavil Úsov spolu s Medlovem a četnými dalšími obcemi pánům ze Šternberka, koncem 14. století však toto panství drželi zas moravští markrabí. Roku 1494 dal král Vladislav II. Medlov i s blízkými Troubelicemi do vlastnictví Jiříkovi z Vlašimě erb dvou supích hlav. Krátce poté se u Medlova těžila železná ruda a na těžbě se podíleli i  olomouční měšťané. Medlov zůstával součástí úsovského panství až do zrušení poddanství a roku 1576 dostal díky držiteli Úsova, panu Albrechtu Černohorskému z Boskovic, nekatolického faráře. Roku 1610 byla fara opět katolická a roku 1873 byl Medlov povýšen na městečko, ale o jeho znaku při povýšení není žádná zmínka. Už král Vladislav II. však dal obci roku 1502 právo pečetit černým voskem a příslušné pečetní znamení bylo pak vytesáno i na portálu místního kostela. Nejstarší zachovaná pečeť pochází z roku 1707 a je na ní vyobrazen štít, provázený nahoře korunkou a po stranách dvěma hvězdami. Štít sám nese znamení radlice a krojidla, a to vedle sebe, zatímco na kostele jsou oba nástroje zkříženy. Hvězdy a  korunka nebyly ovšem součástí znaku a byly umisťovány i odlišně. Tento znak se však v minulém století přestal užívat a obecní razítko po roce 1850 mělo volně, bez štítu, zobrazeny různé zemědělské nástroje. Za skutečný znak byl však stále považován štít s radlicí a krojidlem. Spory však byly vedeny o to, zda je správnější provedení na portálu kostela anebo na staré pečeti. Nejasné byly i barvy, i když obvykle býval štít červený a obě znamení stříbrná. Na žádost obce rozhodl nakonec parlamentní podvýbor pro heraldiku dne 7. ledna 1998, že radlice a  krojidlo mají stát ve štítu vzpřímeně vedle sebe, barvy byly ponechány tak, jak je uvedeno níže.  Nový znak a prapor jsou obecními symboly od roku 1998. Znak je tvořen červeným štítem se stříbrně postavenou radlicí a krojidlem. Prapor je červený list s bílou dvojitou pravoúhlou krokví.

Medlov – znak

V roce 1822 medlovský kostel zcela vyhořel a byl přestavěn. Po požáru zbyla jen věž a od za ní se vystavěla celá nová chrámová loď kostela.

 • PAMĚTIHODNOSTI

Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1761, smírčí kříž z 15. až 17. století, troje boží muka z přelomu 18. a 19. století, kamenný kříž se sochami svatého Cyrila a Metoděje z roku 1864, kamenný kříž z roku 1843, pomník Volyňským Čechům a rudoarmějcům z poloviny 20. století.

Obec Medlov byla původně německá, žila zde pouze malá česká menšina. Odsunem němců po 2. světové válce byly všechny kulturní činnosti a tradice přerušeny. Zachovala se pouze kontinuita školy, která byla nejprve jen německá. Roku 1922 si česká menšina založila a postavila školu českou, její působení však trvalo pouze do roku 1938, kdy byla zrušena její činnost a byla obnovena až na podzim roku 1945.

 • OSOBNOSTI

13. června 1796 se v Medlově narodil hudební skladatel Antonín Schindler, který se proslavil i v cizině. Místo jeho pobytu bylo v Brně, Konici, Olomouci a ve Vídni. Studoval v Olomouci a byl úředníkem v Konici. Vysokou školu studoval ve Vídni, jeden čas byl i kapelníkem opery ve Vídni, kde se seznámil s Beethovenem v roce 1814 u něhož deset let žil a roku 1840 napsal jeho první životopis. Byl první Beethovenův životopisec.
Sám pak umírá 16.ledna 1864 v Bockenheimu.

Dne 1.7.2001 v odpoledních hodinách byla u příležitosti 870. výročí obce Medlov odhalena před budovou obecního úřadu pamětní deska medlovského rodáka, hudebního skladatele a prvního Beethovenova životopisce Antona Schindlera.

 

Na medlovském hřbitově je pohřben i známý lékař šlechty Dr. Kux.

 

SOUČASNOST

Po obnovení samostatnosti obce se začal na sklonku roku 1990 budovat vodovod pro obce Medlov a Zadní Újezd. Kromě výstavby rozvodných řadů a  přípojek v obcích, byl vybudován výtlačný a zásobovací řad z vodního zdroje do nové stavby vodojemu pod Holubicí, byla vybudována nová úpravna vody a zrekonstruován stávající vodní zdroj v Zadním Újezdě. Náklady činily 15,5 mil. Kč. Další inženýrskou stavbou bylo vybudování čistírny odpadních vod pro Medlov s kapacitou i pro napojení obce Zadní Újezd. Kromě ČOV byla vybudovaná kanalizace v horní části obce Medlov, propojení stávající kanalizace s napojením na ČOV. Celkové náklady 16 mil. Kč. V letech 1998-1999 byl vybudován nákladem 10 mil. Kč vodovod pro obce Králová a Hlivice. Ve spolupráci se SME a.s. byla zrekonstruována síť nízkého napětí v  obci Medlov a Zadní Újezd. Současně s rekonstrukcí NN v Medlově byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení mezi obcí Medlov a Zadní Újezd. Částečně opraveno a rozšířeno bylo vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci Hlivice a Králová. V roce 1999 - 2000 byla provedena firmou ČESKÝ TELECOM a.s. kabelizace telefonní sítě v obci Medlov, Králová a Hlivice. V roce 2000 připravila obec projektovou dokumentaci pro stavbu plynofikace ve všech obcích. Výstavba byla zahájena v dubnu 2001. V  témže roce byl proveden rozvod plynu v obci Medlov a Zadní Újezd, v r. 2002 bude stavba pokračovat v Králové a Hlivicích. Rozpočtové náklady na stavbu plynofikace činily 19 mil. Kč.

Obec Medlov zvítězila v soutěži vesnice roku 2001 v Olomouckém kraji. Má cca 1580 obyvatel včetně občanů místních částí Králová, Hlivice a Zadní Újezd. V roce 2001 oslavila obec 870 let od první písemné zmínky bohatým kulurním a společenským programem. V obci je nově zrekonstruovaná základní škola I. a II. stupně se sportovní halou a mateřská škola.

Vybudováním infrastruktury a bytů včetně domu pro seniory se zvýšil počet obyvatel za posledních deset let více než o sto občanů. Významný vliv na rozvoj obce má podnikatelská aktivita v zemědělství, sadařství, v potravinářské výrobě a prodeji, v obchodní činnosti, pohostinství. Výrazně se zvýšily služby a mnoho občanů má svou živnost. V obci je rovněž informační centrum, knihovna a nově vybudované zdravotní středisko. Významná je i aktivita občanů sdružených ve spolcích, tělovýchovných jednotách a v obnoveném sboru dobrovolných hasičů. Dva fotbalové kluby vzorně reprezentují obec na upravených hřištích.

Obec Medlov je členem Sdružení obcí mikroregionu Uničovsko (SOMU), které sdružuje 14 obcí mikroregionu. Spolu spolupracují při prosazování a uskutečňování projektů, které svým významem přesahují hranice jednotlivých obcí. Členské obce tak spojuje nejen společný zájem o prosperitu mikroregionu, ale také o přírodní prostředí, turistickou atraktivitu regionu či kulturní dědictví.
Jsme také členem obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Uničovsko o.p.s., na jejímž založení se obec Medlov podílela. Členem MAS Uničovsko o.p.s. je celkem8 obcí a 13 podnikatelských subjektů.
Vypracvanou strategií rozvoje obce chceme zajistit rozvoj a prosperitu obce Medlov do budoucnosti.

Občanská vybavenost

Základní škola příspěvková organizace, Medlov 79

 • Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2010-2011 celkem 110 žáků, z toho 55  chlapců a 55 děvčat.

Seznam zájmových útvarů organizovaných ve škole

 • Výtvarný kroužek - 1.-5.roč. - Mgr.Filipová
 • Základy počítačů - 1.-2.roč. - Ing.Mautner
 • Kytara - 2.-9.roč. - Ing.Mautner
 • Florbal „A“ - 6.-9.roč. - Mgr.Rusínová
 • Florbal „B“ - 2.-5.roč. - Mgr.Rusínová
 • Šikovné ruce - 6.-9.roč. - Mgr.,Bc.Novotná
 • Šachový kroužek - 1.-7.roč. - Mgr.Schulz,pan Král

Mateřská škola, Školní jídelna, Medlov 38

 • Mateřskou školu ve školním roce 2010-2011 navštěvovalo celkem 60 dětí.

Obecní dům, Medlov 76

Na obecním domě se konají různé společenské akce jako jsou plesy, divadelní
představení pro dětí, setkání seniorů, na malém sále pak koncerty Kruhu přátel hudby, ernisáže, pondělní promluvy, jednání zastupitelstva.

Kavárnu a velký sál je možné si pronajmout pro soukromé akce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.