Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Medlov
Medlov

Projekt Česko- Polské spolupráce

Přeshraniční spolupráce s obcí Borów v Polsku

Čr - PL SpolupráceDalší aktivita v rámci projektu "SPOLU do hor“ je za námi. V listopadu 2022 se uskutečnil vzdělávací zájezd do masivu Śnieżnik pro pracovníky veřejných institucí z obcí Borów a Medlov v rámci projektu s názvem „Společně na horách“, která získala finance z Evropské unie z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Během zájezdu se 40 účastníků zúčastnilo pěších výletů zaměřených na poznávání přírodních hodnot masivu Sněžníku, např. do Czarna Góra a na horu Śnieżnik, navštívila Medvědí jeskyni v Kletně a promoční věž solanky ve Stronie.

Aktivity plánované v rámci projektu byly příležitostí k pokračování polsko-české spolupráce, seznámily účastníky z obcí Borów a Medlov s tématy ochrany přírody a krajiny prostřednictvím účasti na vzdělávacích cestách v oblasti Euroregionu Glacensis a míst spolufinancovaných z polsko-českých programů.

Celková hodnota projektu je 19 358,40 EUR včetně spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj 16 454,64 EUR.

Projekt realizovaný ve spolupráci s českou obcí Medlov získal finanční prostředky z Evropské unie z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce mezi veřejnými institucemi a jejich složkami - školami v příhraničním regionu rozšířením spolupráce na oblast ochrany přírody a krajiny a výchovy k přírodě. Projekt je rovněž zaměřen na prohlubování stávající přeshraniční spolupráce, vytváření nových oblastí spolupráce a vytváření společných zájmů školní mládeže a zaměstnanců veřejných institucí, jakož i na rozvoj vzájemných přeshraničních vazeb mezi partnerskou obcí Medlov v ČR. republika a obec Borów v Polsku.

Čr - PL SpolupráceS radostí Vám oznamujeme, že zahajujeme realizaci projektu s názvem: „SPOLU do hor“, smlouva na realizaci byla podepsána v prosinci 2020, ale z důvodu pandemie byl termín realizace posunut na příhodný. Projekt realizovaný ve spolupráci s Českou obcí Medlov získal finanční prostředky z Evropské unie z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Celková hodnota projektu je 19 358,40 EUR, včetně spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj 16 454,64 EUR.

Projekt předpokládá zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v rozsahu zvyšování úrovně znalostí z oblasti přírodních věd o oblasti Euroregionu Glacensis. Aktivitou, která má naplňovat tento cíl, je pořádání vzdělávacích zájezdů na téma přírody a krajiny do hor ležících na území Euroregionu Glacensis pro děti a osoby pracující ve veřejných institucích obcí Borów a Medlov. Cílem projektu je seznámení se s Euroregionem Glacensis a integrace institucí a místních komunit.

V rámci projektu byly naplánovány tři aktivity, které reagují na zjištěnéproblémy a cíl projektu. Všechny aktivity projektu zahrnují téma ochranypřírody a krajiny a budou realizovány formou vzdělávacích zájezdů, jejichžcílem je poznávání Euroregionu Glacensis, pro žáky a zaměstnance veřejnýchinstitucích.A. č. 1 4-denní vzdělávací zájezd do Sovích hor na přelomu dubna a května 2022pro 36 žáků -18 z Borowa a 18 z Medlova. Zájezd se uskuteční do obce Rzeczka vokrese Wałbrzych. Během zájezdu budou účastníci poznávat přírodní hodnoty Sovíchhor. Jsou plánovány pěší výlety, mimo jiné výstup na Soví horu, do Walimskýchštol, do Podzemního města Osówka a výstup na rozhlednu na Bukové hoře (GóraBorowa), jejíž stavba byla spolufinancována z přeshraničního programu Českárepublika-Polsko.A. č. 2 5-denní vzdělávací zájezd do Stolových hor v srpnu 2022 oprázdninách pro školní mládež - 18 žáků -18 z Borowa a 20 z Medlova. Ubytovánídětí je naplánováno v obci Karłów v okrese Kladsko. Účastníci se seznámí spřírodními hodnotami Stolových hor během pěších výletů turistickou stezkou na vrcholVelké Hejšoviny (Szczeliniec Wielki), Bludných skal (Błędne Skały), GóraGuzowata, budou obdivovat výhledy z vyhlídkové plošiny spolufinancované z přeshraničníhoprogramu Česká republika-Polsko a odpočívat v přírodním prostředí na Radkowsképřehradě. A.č.3 vzdělávací zájezd do masivu KrálickéhoSněžníku (Masyw Śnieżnika) na přelomu října a listopadu 2022 pro zaměstnance veřejnýchinstitucích z obcí Borów a Medlov – 40 dospělých osob. Na 3-denní zájezd je ubytování účastníků naplánováno v obci Międzygórze v okrese Kladsko. Běhemzájezdu se účastníci zúčastní pěších výletů zaměřených na poznávání přírodních hodnot přírodních krás, mimo jiné na Černou horu (Czarna Góra) a KráličkýSněžník (Góra Śnieżnik), prohlédnou si Medvědí jeskyni (Jaskinia Niedźwiedzia) v Kletněa solankovou gradovnu ve Stronie Śląskie spolufinancovanou z přeshraničníhoprogramu Česká republika-Polsko a lázeňský park v Lądku Zdroji.

Čr - PL Spolupráce

Skupina 36 účastníků polsko-českého projektu s názvem "„SPOLU do hor ". Během výletu se účastníci seznámí s přírodními hodnotami Sovích hor, čeká na ně spousta atrakcí a prohlídek, mnoho pěších výletů včetně výstupu na Soví horu, štoly Walimskie, podzemního města Osówka a vyhlídkové věže. z hory Borowa. Výlet je organizován pro školní děti.

Projekt získal finanční prostředky z Evropské unie z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko a jeho cílem je zvýšit intenzitu spolupráce mezi veřejnými institucemi a jejich složkami – školami v příhraničním regionu rozšířením spolupráce. k rozsahu ochrany přírody a krajiny a výchovy k přírodě.

Celková hodnota projektu je 19 358,40 EUR, včetně spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj 16 454,64 EUR.

Čr - PL Spolupráce

Na pozvání polské partnerské komunity se skupina 20 lidí z Medlova zúčastnila uměleckých workshopů v rámci projektu s názvem: "SPOLU - kreativně a kulinářsky." Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Celková hodnota projektu činí 24 347,60 EUR, včetně spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 18 995,46 EUR.

První akce se konala v květnu a byla to umělecká dílna pro dospělé pro celkem 40 dospělých skládajících se z 20 osob z Borowo a 20 lidí z Medlova. Workshopy se konaly ve studiu v Mikoszowě a v Kulturním a vzdělávacím centru v Borek Strzeliński. Účastníci workshopů připravili umělecké výrobky ze skla, dekorace a díla související s polským folklorem a lidovým uměním.

Čr - PL Spolupráce     Čr - PL Spolupráce

Další akce je plánována na červen, pak se skupina 40 dětí ve věku 9-18 let (20 lidí z Borowa a 20 lidí z Medlova) a jejich lektorů zúčastní uměleckých workshopů. V říjnu se budou konat kulinářské workshopy pro skupinu 40 dětí a dospělých, během nichž účastníci připraví pokrmy spojené s dolnoslezskou kuchyní. V listopadu je plánována výstava děl a ochutnávka jídel, během které budou prezentovány efekty projektu - společná práce partnerských obcí. Tato velká akce shromáždí všechny účastníky projektu.

Čr - Pl Spolupráce

"SPOLU - kreativně a kulinářsky"

Hlavním cílem projektu je zvýšit intenzitu přeshraniční spolupráce prostřednictvím aktivit zaměřených na sjednocení společné kultury, historie a tradice obyvatelům partnerských obcí Medlov a Borów a rozvojem uměleckých a kulinářských zájmů.

V projektu byly naplánovány čtyři aktivity odpovídající na zjištěné problémy a cíl projektu. Všechny aktivity projektu zahrnují uměleckou a gastronomickou tématiku související se společnou kulturou.

Aktivita č. 1

Zahrnuje pořádání uměleckých workshopů pro dospělé. Počet účastníků je 40 osob, 20 osob z Borowa a 20 osob z Medlova. Workshopy se uskuteční v  dílně v Mikoszowie a kulturním středisku v Borku Strzelińskim. Během 4-denní aktivity je naplánována vzdělávací cesta do Strzelinu. Na uměleckých workshopech budou účastníci vyrábět folklorní ozdoby, tradiční obrázky malované na skle a skleněné výrobky.

Aktivita č. 2 

Zahrnuje pořádání uměleckých workshopů, je určena pro 40 osob - děti ve věku 9-18 let, 20 osob z Borowa a 20 osob z Medlova. Workshopy se uskuteční ve dílně v Mikoszowie a v kulturním středisku v Borku Strzelińskim. Realizace aktivity je naplánována na červen 2019. Během 4 - denních workshopů jsou plánovány umělecké workshopy pro děti, hodiny tance, výlet do muzea - seznámení s historií sklářství a prohlídky exponátů.

Aktivita č. 3

Gastronomické  workshopy - je určena pro 40 osob (dospělý a děti ve věku 9-18 let), 20 osob z Borowa a 20 osob z Medlova. Workshopy se uskuteční ve skole v Borowě. Během 3-denní aktivity je naplánována vzdělávací cesta na Slezský festival zelí ve Wojslawicích. Realizace aktivity je naplánována na říjen 2019.

Aktivita č. 4 

Výstava výrobků a chutnávky pokrmů - výsledků práce. Tato aktivita obsahuje shrnutí aktivit č.1, 2 a 3. Výstava a ochutnávka je plánována na jeden den v listopad 2019. Zúčastní se jí 140 účastníků - děti a dospělí z aktivit 1, 2 a 3 (120 osob) a cca 20 pozvaných hostů. Výstava se uskuteční v kulturním středisku v Borku Strzelińskim.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Loga

Nový projekt  přeshraniční spolupráce  ČR-PL s názvem: „SPOLU-gastronomické a kreativní tvoření “

V loňském roce podala obec Medlov žádost o spolufinancování mikroprojektu přeshraniční spolupráce s názvem „SPOLU-gastronomické a kreativní tvoření“. Projektová žádost byla doporučena a nyní jen čekáme na předložení Smlouvy k podpisu.  Partnerská obec Borów si také podala žádost o spolufinancování a jejich projekt byl tento týden schválen. 

Český projekt, kdy nositelem je obec Medlov má celkem šest aktivit, které budou probíhat během letošního roku. Mikroprojekt se bude realizovat za finanční podpory ze strukturního fondu ERDF ve výši 17.701,26 EUR.  

Aktivity jsou určeny pro děti, mládež 8-18 let a pro dospělé osoby, které rády tvoří a věnují se vaření. První aktivita proběhne již v březnu 2019. 

Zájemci se mohou do konce února přihlásit telefonicky  na č. 724 242 086.

Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

logalogo

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR  oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Informujmy, ľe realizace mikroprojektu skončila. „Čas od času zase dohromady,“ dohoda o spolufinancování není CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 16_008 / 0.000.724 dvacet prvenství z 09.03.2017r. Poslední akce plánovaná v rámci projektu byla provedena s partnerem česko-přátelské Medlovské komunity na polské straně hranice mezi 10. a 12. listopadem 2017. Děti od 8 do 13 let byly z Borovské ąkoly a Medlovské ąkoly pozvány k účasti. Celkem 40 lidí. Zatímco listopadovém zasedání se konalo „pouliční závod u příleľitosti Dnu nezávislosti“ událost a doprovodných kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání polské historické tradice a původ vánoc „Den nezávislosti“ a sportu připravit účastníky ke spuątění. Souhrn akcí bylo k účasti na get-společně večer u příleľitosti Dne nezávislosti s pozvanými hosty a obyvatele v Městského kulturního a vzdělávacího centra v Borek Strzelin.

Informujmy, iż dobiegła końca realizacja mikroprojektu pn. „Raz za razem znowu RAZEM”, umowa o dofinansowanie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000724/21 z dnia 09.03.2017r. Ostatnie działanie zaplanowane w ramach projektu zrealizowano z udziałem partnera czeskiego –zaprzyjaźnionej Gminy Medlov po polskiej stronie granicy w terminie 10-12 listopada 2017r. Do udziału w projekcie zaproszone zostały dzieci w wieku 8-13 lat ze Szkoły w Borowie oraz Szkoły z Medlov. Łącznie 40 osobowa grupa. Podczas listopadowego spotkania odbył się „Bieg uliczny z okazji Dnia Niepodległości” oraz towarzyszące imprezie zajęcia kulturalno- edukacyjne mające na celu poznanie tradycji historycznych Polski i genezy święta „Dnia Niepodległości” oraz sportowe przygotowujące uczestników  do biegu. Podsumowaniem działania był udział w wieczornicy z okazji Dnia Niepodległości z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców w Gminnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Borku Strzelińskim.

fotka

fotka

                                           loga       logo        

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR  a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Realizace projektu  s názvem „Ještě jednou znovu spolu“
v roce 2017.

„Ještě jednou znovu spolu“

„Raz za razem znowu RAZEM”

Příprava projektu, společná pracovní setkání obou partnerů. Řízení projektu, organizační opatření, monitorování realizace, propagace, vyúčtování. 1. aktivita Sportovní kurz - orientační běh, v jehož rámci účastníci absolvují kondiční přípravu a školení, seznámí se s pravidly běhu (práce s mapou, orientace v lese). Kromě toho soutěžení v jiných sportovních disciplínách, tzn. košíková, fotbal, lehká atletika, plavání. Výuka lidových tanců – poznávání kulturních tradic sousedů. V rámci aktivit bude vypracován umělecký program spojený s ukázkou lidových tanců, který bude představen během 2. aktivity. Kromě toho byly v rámci integrace naplánovány výlety na bazén ve Strzelině a výlet po stopách zámků a přírodních zajímavostí Euroregionu. Kurz bude trvat 6 dní. Předpokládaný termín je poslední týden měsíce července. Je naplánována doprava na výlety, doprava do Polska a odvoz českých účastníků projektu, stravování účastníků, odměna českých vychovatelů, vstupenky na bazén, do zámků, nákup stojanů s perforátorem a lucernou pro běh a podium. Další aktivitou je silniční běh u příležitosti Dne nezávislosti a doprovodné akce. Předpokládaná doba trvání aktivity je 3 dny. Je naplánována výuka poznávání historických tradic Polska, původ Dne nezávislosti (11. listopadu). Sportovní aktivity pro přípravu účastníků k běhu. Účast na běhu a v doprovodné akci. Na závěr účast na večírku u příležitosti svátku za účasti hostů a obyvatel: ukázka lidových tanců, které účastníci poznali během prvního setkání, multimediální a umělecké prezentace. Byla naplánována doprava do Polska a odvoz českých účastníků, stravování, odměna pro vychovatele českých skupin, tisk plakátů. Ke každé aktivitě budou vyrobeny reklamní materiály, sportovní trička a čepice, které budou rozdány všem účastníkům projektu, a ceny s logotypy projektu. Propagační a informační činnost v tisku a na stránkách www.

loga

logo

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR  a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Realizace projektu  s názvem „Vždy spolu „ v roce 2017 

Název mikroprojektu: „Vždy SPOLU”.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR  a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Smlouva o spolufinancování č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000382/4 ze dne 08.03.2017.

Žadatel: Obec Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów, www.borow.pl

Český partner: Obec Medlov, Obecní úřad Medlov, Medlov u Uničova 300 783 91 Uničov 1, www.obecmedlov.cz

Doba realizace: 01.04.2017-30.09.2017.

Spolufinancování podle smlouvy: Celkové výdaje 12 838,30 EUR, EFRR 10 912,55 EUR, Státní rozpočet 641,92 EUR, Vlastní vklad 1283,83 EUR.

Mikroprojekt s názvem Vždy SPOLU je pokračováním dosavadní spolupráce mezi obcemi Borów a Medlov v oblasti kultury, vzdělávání a sportu. Jeho účelem je mezi jinými prohlubování a navazování nových přátelských vztahů mezi polsko-českou mládeží, rozvíjení uměleckých a sportovních talentů.  

Společná setkání a workshopy v rámci naplánovaných aktivit nepochybně měly velmi pozitivní vliv na poznávání tradic souseda, alternativ a forem trávení volného času, vzájemnou integraci a výměnu zkušeností. 

Aktivita I

Kulinářské workshopy

Ve dnech 21.-23. dubna 2017 se v Borowie uskutečnila první ze tří aktivit projektu, tj. kulinářské recepty. Aktivita byla určena pro dospělé obyvatele obcí Borów a Medlov a děti ze tří škol z obce Borów a školy v Medlově.  V rámci tohoto setkání skupina 34 účastníků z Polska a České republiky poznávala nejen tajemství kuchařského umění, ale také regionální kulinářské výrobky. Vedoucím tématem v kuchyni byly „jídla a chutě Našich Maminek“, čili zdravá kuchyně s tradicemi. Workshopy trvaly 3 dny. Na závěr proběhlo setkání účastníků s pozvanými hosty spojené s prezentací výsledků práce. Každý účastník a host obdržel dárek v podobě košíku na nákupy nebo izolační tašky.

Aktivita II

Umělecké workshopy

Další setkání za účasti českého partnera proběhlo ve dnech 5.-11. června 2017. Tentokrát se jednalo o workshopy pro děti a mládež ve věku 9-16 let, během nichž 22-členná skupina polských a českých účastníků pod vedením instruktora realizovala své workshopy. Práce se sklem, hlínou, malování tašek a triček a kreslení uhlem nepochybně účastníkům projektu poskytly mnoho milých dojmů. Za účelem zatraktivnění pobytu a zvětšení integrace mladých umělců byly naplánovány výletu na území Euroregionu Glacensis, tj. výlet do města Duszniki Zdrój, v rámci něhož mládež navštívila lázně a Muzeum papírenství, společný výlet na bazén ve Strzelinu a do pracovny skla v Suchowicích. Kromě toho společné hry a zábava. Na závěr se uskutečnila výstava prací za účasti rodičů a hostl v Obecním kulturně-vzdělávacím centru v Borku Strzelińskim. Každý účastník na památku obdržel batoh s logem projektu a CD s fotografiemi.  

Aktivita III

Sportovní kurz

Posledním setkáním v rámci mikroprojektu byl sportovní kurz pro děti ve věku 9-15 let ze tří škol z obce Borów a školy v Medlově. Proběhl v době od 7. do 13. srpna 2017. Místem konání bylo sportovní hřiště a tělocvična u Integrované veřejné školy v Borowie. Během setkání byly naplánovány sportovní aktivity tj. všeobecné cviky pro rozvoj, týmové hry tj. fotbal, volejbal a basketbal, a dále jiné hry a zábava, a také výlet na bazén do Strzelinu. Rovněž byl uspořádán výlet do Kletna. Jeho hlavní atrakcí bude společné šplhání v lanovém parku, minigolf, lukostřelba, a na konec společné posezení a opékání klobás. Shrnutím bylo sportovní soutěžení a předání cen.

Loga

Projekt  přeshraniční spolupráce  ČR-PR   

s názvem: „SPOLU-sportujeme“

V prvním říjnovém týdnu proběhl v medlovské tělocvičně florbalový kurz, který byl součástí projektu č.  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000529. V neděli v podvečer přijelo do Medlova 15 dětí a 2 vychovatelé z polského Borówa, aby již v pondělí ráno společně s 15 dětmi z medlovské školy nastoupili na trénink-kurz  florbalu pod vedením dvou odborných instruktorů. Krom florbalu  byly dětem připraveny i jiné aktivity a to návštěva plaveckého bazénu v Uničově a v dalším dni si děti vyšláply na uničovskou radnici a navštívily muzeum vězeňství-Šatlava  v Uničově. Ve čtvrtek se konal velký florbalový turnaj, na který byly pozvány další 4 florbalová družstva z okolních škol (Mohelnice, Dlouhá Loučka, Libina a Paseka). Každé družstvo obdrželo za umístění  pohár a  pohár obdržel i nejlepší brankář a nejlepší střelec z turnaje. Vícedenní trávení společného času bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné, umožnilo rozvoj vztahů, navázání osobního přátelství.

Můžeme konstatovat, že s naším polským partnerem máme velice dobré vztahy a už nyní se těšíme na další společné aktivity.

Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Další projekt  přeshraniční spolupráce  ČR-PR   

s názvem: „SPOLU-sportujeme“

Další projekt, který se v letošním roce realizuje v rámci přeshraniční spolupráce mezi obcí Medlov a polskou obcí Borów je nazván „SPOLU-sportujeme“,

č. projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000529. 

Projekt se skládá ze dvou aktivit. První aktivita již proběhla poslední srpnový týden ve Velkých Losinách. Jednalo se o kurz v orientačním běhu za účasti 20 medlovských dětí a 20 dětí z borówských škol.  Děti kromě sportovních aktivit absolvovali i návštěvu vodní elektrárny v Koutech nad Desnou a byli si zaplavat v termálním koupališti ve Velkých Losinách.

V prvním říjnovém týdnu bude probíhat v medlovské školní tělocvičně druhá aktivita projektu a to florbalový kurz. Kurzu se zúčastní 15 dětí z Polska, 15 dětí z Medlova a kurz bude zakončen velkým turnajem, kterého se zúčastní i další 4 florbalová družstva z okolních škol.

Projekt se realizuje za finanční podpory ze strukturního fondu EFRR ve výši 13.822,41 EUR a příspěvku z rozpočtu obce s celkovými výdaji 16.261,67 EUR.  

Na polské straně se v letošním roce realizují dva polské projekty, které tvoří pět aktivit.  Na jaře proběhla aktivita s názvem „Jídla našim mam“, další aktivity byly určeny pro školní děti a to keramický kurz, který proběhl v červnu a o prázdninách  byly organizovány dva sportovní kurzy.  Poslední aktivita proběhne v listopadu.    

Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Nový projekt přeshraniční spolupráce  ČR-PL

s názvem: „SPOLU- sportujeme “

Od dubna 2017 se započal realizovat nový projekt přeshraniční spolupráce mezi obcí Medlov a polskou obcí Borów. Nositelem projektu je obec Medlov, projekt má dvě aktivity.

Mikroprojekt se realizuje za finanční podpory ze strukturního fondu ERDF a příspěvku z národních veřejných zdrojů s celkovými výdaji 16.261,67 EUR.  

První aktivita proběhne v srpnu 2017 ve Velkých Losinách. Pro čtyřicet dětí (20 dětí z ČR a 20 dětí z PR) bude připraven kurz v orientačním běhu, exkurze v elektrárně Dlouhé Stráně a návštěva termálního bazénu. Druhá aktivita proběhne ve Sportovní hale v Medlově pro 30 dětí (15 dětí z ČR a 15 dětí z PR), bude připraven florbalový kurz, návštěva bazénu v Uničově.

V Polsku se budou realizovat dva polské projekty, které dohromady tvoří pět aktivit. První aktivita již proběhla na konci dubna 2017 (kulinářství), další bude realizována v červnu (kurz keramiky), v červenci a srpnu (sportovní kurzy) a v listopadu (setkání žáků obou škol). Aktivity jsou připraveny pro žáky naší a borówské základní školy.

Bc. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

LogoEuroregion Praděd

 

 

Nový projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „SPOLU-poznáváme tradice“

Projekt s názvem SPOLU - poznáváme tradice se započal realizovat na konci roku 2014, byl to již pátý projekt přeshraniční spolupráce mezi obcí Medlov a polskou obcí Borów. 

Mikroprojekt se realizoval za finanční podpory ze strukturního fondu ERDF a příspěvku z národních veřejných zdrojů na české straně s celkovými plánovanými výdaji 6.243 EUR. Polský projekt má  celkové výdaje ve výši 23.463 EUR.  V každé obci proběhly dvě aktivity.  

První aktivita medlovského projektu proběhla od 5.12. do 7. 12. 2014, pro třicet šest osob byla připravena adventní dílna, kde se vyráběly adventní věnce, různé ozdoby, kterými se ozdobil stromeček, peklo se vánoční cukroví, vánočky. Polským účastníkům jsme ukázali, jaká je příprava na české vánoce včetně přípravy bramborového salátu a smaženého kapra. V sobotu odpoledne jsme se zúčastnili v Olomouci vánočních trhů s ochutnávkou punče. Slavení polských vánoc jsme mohli poznat v polském projektu, který proběhl na konci listopadu 2014. V únoru proběhla druhá aktivita z výše uvedeného projektu. Zúčastnilo se opět 36 osob- děti i dospělé osoby. Jarní díla probíhala ve školní jídelně, kde jsme ukázali našim partnerům různé techniky zdobení velikonočních vajíček, pletení pomlázky z proutí a také jsme vyráběli jarní věnce a pletli košíky. Krom ručních prací jsme společně upekli mazance, jidáše a beránky. V sobotu odpoledne jsme byli na exkurzi v Hanáckém skanzenu v Příkazích. Jak se slaví jarní svátky v Polsku, jsme mohli poznat v polském projektu, který proběhl také už v únoru. Adventní i jarní dílna byla velmi inspirativní, účastníkům se toto projektové téma velmi líbilo. Doufáme, že bude v připravovaném Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR pro roky 2014 až 2020 opět vyhlášena témata na podporu spolupráce místních společenství, do kterých opět podáme své projektové žádosti.

Marcela Berger Smrčková,
manažer projektu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.