Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Medlov
Medlov

Rok 2016

logo

PROJEKT OBNOVY
„Obnova mramorového kříže na parc.č. 665 v k.ú. Králová“

SE USKUTEČNIL ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Z PROGRAMU PAMÁTKOVÉ PÉČE V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační titul č.2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu.