Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Medlov
Medlov

Rok 2017

logo

Místní komunikace (cyklostezka) Za Zahradami v Medlově

VÝSTAVBA SE USKUTEČNILA ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Dotace byla poskytnuta ve výši 660.695,-Kč.

Dotační titul - Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017.


logo

 

„Oprava kamenného kříže na parc.č. 3596 v k.ú. Medlov u Uničova“

SE USKUTEČNILA ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE
V RÁMCI PROGRAMU PAMÁTKOVÉ PÉČE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2017
Dotace byla poskytnuta ve výši 50. 000,-Kč.

Dotační titul - Obnova staveb drobné architektury místního významu.


logo

 

„Restaurátorské práce v interiéru hrobky Vogel-Coufal v Medlově“

SE USKUTEČNILY ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Z INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2017 V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

Dotace byla poskytnuta ve výši 280.000,-Kč.